logo

Támogatásunk

 Udvarhelyszék árvíz károsultjainak

Beszámoló a Hármashalom Alapítvány 2005. szeptember 3-4. közötti székelyföldi útjáról

1./ Amint az köztudomású, 2005. augusztus utolsó napjaiban eddig nem látott esozések miatt hatalmas árhullám söpört végig Székelyföldön a Nyikó menti falvakban, Farkaslakán, Székelyszentléleken, Nyikómalomfalván, Kobátfalván, Kiskadácson, Nagykadácson, Siménfalván és Rugonfalván, elérve Székelykeresztúr szélét is. Az árhullám hatalmas pusztítást végzett, házakat döntve romba, házakat téve lakhatatlanná, elpusztítva számos házi állatot, terményt, elsöpörve hidakat, utakat, autókat, 17 ember - köztük egy 4 éves kislány - halálát okozva.

2./ A HÁRMASHALOM Alapítvány, amely fo célját tekintve a határainkon túl élő magyarság támogatásának érdekében fejti ki tevékenységét, kötelességének érezte, hogy képességei szerint segítséget nyújtson az árhullám által érintett területen.

3./ Ennek érdekében gyujtést kezdeményezett, amely során részben a kárelhárítás során használható eszközöket, részben a kárenyhítéshez szükséges pénzt kívánta összegyujteni.

4./ Ennek eredményeként az Alapítvány magánszemélyektől és gazdálkodó szervezetektől 49 pár új gumicsizmát, illetve összesen 620.000,-Ft pénzadományt gyujtött össze.

5./ z Alapítvány a gumicsizmákat Siménfalván osztotta ki a munkálatokat végzo személyek között, míg a pénzadományokat az alábbiak szerint használta fel.

6./Az Alapítvány 50.000,-Ft, 40.000,-Ft illetve 60.000,-Ft összegu adományokat képzett a rendelkezésre álló összegbol, amelyet 12 család között osztott szét. - Farkaslakán / 2 család - Siménfalván / 5 család - Nagykadácsban / 1 család - Kiskadácsban / 1 család - Nyikómalomfalván / 1 család - Kobátfalván / 2 család A fentiekben írt összegek 3 havi tejpénzzel, három havi nyugdíjjal egyenértékuek, illetve több hónapra elegendo alapélelmiszerek biztosítására elegendoek.

7./ Az Alapítvány ezúton köszöni meg minden támogató nagylelku segítségét, amellyel számos család részére sikerült segítséget nyújtani ahhoz, hogy a természeti katasztrófát követoen újrakezdhesse a víz által lerombolt életét.

8./ Tájékoztatja az Alapítvány a támogatóit arról is, hogy a támogatott családok a támogatást jól, megfelelo célokra használják föl. Az ott tartózkodás idotartama alatt is látható volt, hogy a székelység "jó híréhez" huen szorgalmasan, hatalmas erofeszítéseket tesz az élet mielobbi folytatása érdekében.

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.