logo

Közhasznúsági jelentés 2004

a)
A Számviteli beszámolót a külön íven csatolt 2004. január 1. – 2004. december 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés tartalmazza.

b)
Költségvetési támogatást a HÁRMASHALOM Alapítvány a 2004. év folyamán nem kapott.

c)
A HÁRMASHALOM Alapítvány az alapító által az alapításkor rendelkezésére bocsátott vagyont 2004. évben 193 453 Ft-tal, azaz Egyszázkilencvenháromezer-négyszázötvenhárom forinttal csökkentette, tekintettel arra, hogy a magánszemélyek és iskolák által adományként nyújtott könyvek összegyűjtése és a határon túli iskolákba történő kiszállítása költségekkel járt.

Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, ezért költség ebből a szempontból nem merült fel.

d)
Az Alapítvány a 2004. évben az alapításkori vagyonon felül további vagyonra tett szert 135 433 Ft, azaz egyszázharmincötezer-négyszázharminchárom forint összegben. Célszerinti juttatásokat nem adott, és ilyen juttatásokat más alapítványtól vagy költségvetési szervtől, nemzetközi szervezettől nem kapott.

e)
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást a 2004. évben nem kapott.

f)
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek juttatás(oka)t a 2004. évben nem nyújtott.

g)
Az Alapítvány 2004-ben közhasznú tevékenységének körében a 2003. szeptember és december között elsősorban magánszemélyektől és iskoláktól összegyűjtött gyermek,- ifjúsági,- tan,- és szépirodalmi könyveket csoportosítás és válogatás szerint elosztva, több határon túli magyar iskolához, könyvtárhoz juttatta el az alábbiak szerint:

2004 márciusában több mint tízezer kötetet számláló könyvszállítmányt (mesekönyveket, tankönyveket és szépirodalmi tárgyú könyveket) ajándékoztunk a szürtei székhelyű Ungvári Járási Könyvtárnak. Értesüléseink szerint a járásban található 15 magyarlakta település minden fiókkönyvtára részesült a könyvekből, míg a tankönyveket a könyvtár vezetői a járás magyar általános iskoláiba juttatták el.
A Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezetének közreműködésével 2004 áprilisában mintegy ezer darab általános iskolai tankönyvet, valamint mese- és ifjúsági könyvet adtunk át a Kárpát-medence legdélebbi, 97 %-ban magyarok lakta Székelykeve általános iskolájának. A könyvszállítmány másik fele, amely középiskolai tankönyveket és szépirodalmi könyveket tartalmazott szintén a Bánságban került jó kezekbe, hiszen a szalézi rend fenntartásában Muzslyán 2002 óta működő Emmausz középiskolai fiúkollégium könyvtárát gyarapítja.
Meghirdetett könyvgyűjtő-akciónk során számos játékot és ruhaneműt is kaptunk, melyeket 2004 júliusában szállítottunk el a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyerekeknek. Bízunk benne, hogy ezzel a kis ajándékkal is sikerült valamelyest hozzájárulni ahhoz a nemes és Erdélyben egyedülálló kezdeményezéshez, melyet Bőjte Csaba atya az évek hosszú során keresztül kiépített és azóta is működtet.
Három alakalommal összesen négyezer kötetnyi könyvet szállítottunk a Felvidék dél-keleti részén található Királyhelmeci Gimnáziumba. Az adomány kisebb részben szépirodalmi, nagyobb részben tankönyvekből állt, ezen belül is - figyelemmel az iskola irányultságára - elsősorban matematika, fizika, és az iskola nyolc és négyosztályos évfolyamai részére szóló történelemkönyvekből.
2004 októberében a partiumi Nagyszalontára és Gyantára szállítottunk könyveket. Arany János és Zilahy Lajos szülővárosában több mint tízezer kötetet adtunk át a helyi Magyar Házban működő Arany János Könyvtárnak. A szépirodalmi, ifjúsági, mesés és tankönyvekből álló adománynak köszönhetően a könyvtár addigi könyvállománya szinte megháromszorozódott. Gyantán a kétezer kötetnyi könyvadományt a település fiatal lelkipásztora Soós József-Tamás vette át, akinek a településen megvalósítandó tervei között szerepel egy Ifjúsági Központ kialakítása is, amelynek falai már állnak.

Az adományok eljuttatásában magyarországi és a megadományozott településekről származó magánszemélyek további önzetlen és hasznos segítséget nyújtottak, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.

Budapest, 2005. március 31.


Dr. Simon Attila István
a kuratórium elnöke

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.