logo

Közhasznúsági jelentés 2003

a)
A Számviteli beszámolót a külön íven csatolt 2003. július 17. – 2003. december 31. közötti időszakra vonatkozó, külön íven szerkesztett egyszerűsített mérleg tartalmazza.

b)
Költségvetési támogatást a HÁRMASHALOM Alapítvány a 2003. év folyamán nem kapott.

c)
A HÁRMASHALOM Alapítvány az alapító által az alapításkor rendelkezésére bocsátott vagyont 2003. évben nem csökkentette, tekintettel arra, hogy a tevékenységéhez magánszemélyek önzetlenül segítséget nyújtottak, így az adományként nyújtott könyvek összegyűjtése, kiszállítása költségekkel nem járt.

Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, a tisztségviselői díjazásban nem részesülnek, ezért költség ebből a szempontból sem merült fel.

d)
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány 2003. éveben az alapításkori vagyonon felül további vagyonra nem tett szert, célszerinti juttatásokat nem adott, és ilyen juttatásokat más alapítványtól vagy költségvetési szervtől, nemzetközi szervezettől nem kapott.

e)
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást a 2003. évben nem kapott.

f)
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőinek juttatás(oka)t a 2003. évben nem nyújtott.
g)
Az Alapítvány a 2003. évben közhasznú tevékenységének körében gyermek,- ifjúsági,- tan,- és szépirodalmi könyveket gyűjtött össze 2003. szeptember és december közötti időben, elsősorban magánszemélyektől, amelyekből jelentős mennyiséget, ezen csoportosítás szerint elosztva, több határon túli magyar iskolához, könyvtárhoz már eljuttatott.

2003. évben az alábbi településekre sikerült könyvadományt eljuttatni:
Ajnácskő (Felvidék)
Nagyenyed (Erdély)
Bély (Felvidék) Királyhelmec (Felvidék)

Az adományok eljuttatásában magyarországi és a megadományozott településekről származó magánszemélyek önzetlen és hasznos segítséget nyújtottak.

A 2003. december évvel lezárult akció során összegyűjtött könyvek kiszállítása a 2004. évben is folytatódni fog.

Budapest, 2004. március 29.

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.