logo

Fogadjon örökbe egy magyar tanárt 2008-2009

Pályázat nyertesei:


1 Bakura Sándor földrajz Huszti Általános Iskola
2 Balamut Gabriella óvónő Kőrösmezői óvoda
3 Bazjuk Viktória óvonő Szolyvai Óvoda
4 Bednárcsek Viktória biológia Rahói Középiskola
5 Bíró András agyar ny. és ir. Kőrösmezői Ált. Isk.
6 Bíró Nóra tanító Kőrösmezői Ált. Isk.
7 Bokotej Szergej történelem Rahói Középiskola
8 Bobruska Beáta tanító Técsői Középiskola
9 Csajkovics Valentina óvónő Huszti 11. sz. óvoda
10 Csoba Mária magyar ny. ir. Técsői Középiskola
11 Drács Diána közgazdaságtan Huszti Általános Iskola
12 Durdinec Valéria óvónő Huszti 11. sz. óvoda
13 Ersztenyuk Mária tanító Rahói Középiskola
14 Francz Nelli óvónő Kőrösmezői óvoda
15 Glagola Terézia ukrán nyelv és ir. Rahói Középiskola
16 Gubkó Evelin angol Rahói Középiskola
17 Hadar Irén óvodapedagógia Gyertyánligeti Óvoda
18 Himcsuk Katalin francia Huszti Általános Iskola
19 Hvuszt Irén óvónő Huszti 11. sz. óvoda
20 Kedék Eleonóra Ének-zene Huszti Általános Iskola
21 Kékesi Tímea angol nyelv és ir. Técsői Ref. Gimn.
22 Kiss Natália tanító Huszti Általános Iskola
23 Kiss Tamás magyar ny. és ir. Gyertyánligeti Közép.
24 Kozel István biológia Rahói Középiskola
25 Körtvélyesi Rita tanító Huszti Általános Iskola
26 Kristofóri Viktória tanító Técsői Középiskola
27 Kurilják Katalin tanító Gyertyánligeti Közép.
28 Lengyel Júlia óbónő Kőrösmező óvoda
29 Leva Róbert magyar ny. és ir. KőrösmezőiÁlt. Isk.
30 Márton Diána tanító Szolyvai Iskola
31 Mitro Henrietta tanító Szolyvai Iskola
32 Morozjuk Judit tanító Kőrösmezői Ált. Isk.
33 Nagy Tímea óvodapedagógia Nagybocskói óvoda
34 Percsi Zsuzsanna technika Huszti Általános Iskola
35 Riman Gréta óvónő Kőrösmezői óvoda
36 Rjábcsuk Katalin tanító Rahói Középiskola
37 Róth Sándor fizika Técsői Középiskola
38 Slájger Etelka magyar nyelv és ir. Rahói Középiskola
39 Smocer Erika tanító Rahói Középiskola
40 Szabó Erzsébet biológia Huszti Általános Iskola
41 Szabó Gabriella magyar ny .és ir. Huszti Általános Iskola
42 Szalai Ildikó óvodapedagógia Nagybocskói óvoda
43 Szalontay Edina tanító Huszti Általános Iskola
44 Szalva Erika tanító Rahói Középiskola
45 Szatmári Enikő tanító Szolyvai Iskola
46 Szatmári Klára magyar ny. ir. Szolyvai Iskola
47 Szedlák András tanító Rahói Középiskola
48 Szenek Natália ének-zene Técsői Középiskola
49 Szenek Zoltán testnevelés Técsői Középiskola
50 Sztupcsuk Szilvia tanító Kőrösmezői Ált. Isk.
51 Tari Erika matematika Rahói Középiskola
52 Taruszin Diána kémia Técsői Középisk.
53 Usztyizsanyinova Adriána óvónő Huszti 11. sz. óvoda
54 Vadas Mária Ének-zene Rahói vasárnapi isk.
55 Voloscsuk Klára tanító Szolyvai Iskola
56 Záklecka-Szmereka Natália angol Huszti Általános Iskola
57 Zejkán Gabriella óvónő Huszti 11. sz. óvoda
       
 

  

További nyertesek névsora, akik a II. félévre járó 20.000,- Ft-os ösztöndíjban részesülnek

 

1 Vajnági Adrienn pszichológia Aknaszlatinai Középiskola
2 Perebijosz Erika tanító Técsői Középiskola
3 Pávlik Tünde fizika Técsői Középiskola
4 Imszticsei Gabriella német Técsői Középiskola
5 Osziczky Róbert technika-és műszaki ismeret Técsői Középiskola
6 Kékesi Ildikó tanító Técsői Reform Gimnázium
7 Kutlán György történelem Técsői Középiskola
8 Vizáver Magdolna ukrán ny. és irodalom Kőrösmezői Általános Iskola
9 Schubert Alice francia Huszti Általános Iskola
10 Szokolobvics Mária informatikus Huszti Általános iskola
11 Kovács Éva angol-és világirodalom Técsői Középiskola
12 Rozskova Natália tanító Técsői Középiskola
13 Németi Mónika tanító Técsői Középiskola
14 Takács Tamás történelem-földrajz Técsői Középiskola
15 Osziczky-Szamay Szabina tanító Técsői Középiskola
16 Szabó-Csík Diána magyar ny. irodalom Técsői Reform. Gimnázium
17 Kádár Eleonóra vallástanár Técsői Reform. Gimnázium
18 Hídi Tímea angol Técsői Középiskola
19 Tamáskó Jusztina magyar nyelv és irodalom Técsői Középiskola
20 Forosz Antónia matematika Huszti Általános Iskola
21 Puka Éva kémia Huszti Általános Iskola
22 Fedinec Olga óvónő Huszti 11. sz. óvoda
23 Peleskei Ágnes tanító Feketeardói Ált. Iskola
24 Kócsi Oszkár ének-zene Tekeházi Ált. Iskola

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.