logo

"Fogadjon örökbe egy magyartanárt!"

Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram 2006/2007

Ezzel a támogatással talán sikerült tennünk egy kis lépést abba az irányba, hogy az egyik legszegényebb és létszámában leggyengébb határon túli magyar kisebbség oktatói rétege mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban is részesüljön az anyaországból. Fontos kihangsúlyozni, hogy az általunk ösztöndíjra kifizetett összegből 1 millió Ft-ot a Nemzeti Civil Alapprogramtól kaptunk, míg a nagyobbik részét magánfelajánlók juttatták el alapítványunkhoz.
Tavalyi sikeres programunkat – a tapasztalatok alapján szükségszerűnek ítélt módosításokkal – a 2006/2007-es tanévre is meghirdettük. Elképzeléseink szerint az immár 50 000 Ft-os ösztöndíjra továbbra is minden magyar nyelven tanító, kárpátaljai óvópedagógus és általános iskolai tanár pályázhatna, de a pályázatok elbírálásánál előnyben kívánjuk részesíteni a pályakezdő fiatalokat, valamint azokat, akik a magyarság által 25%-nál kisebb népességarányban lakott, legfeljebb 30 000 lakosú, az anyaországtól távolabb eső településeken látják el missziónak tekinthető hivatásukat. Az ösztöndíjprogram folyamatos finanszírozása érdekében, azzal párhuzamosan egy országos akciót indítottunk "Fogadjon örökbe egy magyar tanárt!" címmel.
Az akció lényege továbbra is az, hogy egyrészről tájékoztassuk honfitársainkat a valós kárpátaljai életkörülményekről, másrészt lehetőséget biztosítsunk bárkinek arra, hogy egy általa nélkülözhetőnek ítélt összeg felajánlásával jelképesen örökbe fogadjon egy kárpátaljai magyar nyelven oktató pedagógust. Az ukrajnai tanári fizetések havi kb. 10-15 ezer forint között mozognak, így nem meglepő, hogy rendkívül kevés fiatal vállalja a tanárképző főiskola elvégzése után, hogy Kárpátalja valamelyik magyar tannyelvű általános iskolájában kezdje meg hivatását.
Hatványozottan igaz ez a tanárhiány a régió azon településeire és járásaira, ahol már csak kis számú magyar közösség él, így különösen a Felső-Tisza vidékére, azaz a Huszti, a Técsői és a Rahói Járás térségére.
Az ösztöndíjprogram tervezett ütemezése szerint: - 2006. szeptember 30-ig eljuttatjuk a pályázati kiírást és a pályázati adatlapot a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség irodáihoz, egyidejűleg lehetővé tesszük, hogy mindezek a honlapunkról is letölthetők legyenek; - 2006. október 31-ig lesz lehetőség a pályázatok benyújtására a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség irodáiban; - 2006. november 15-ig az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatokról és 15 napon belül a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségen keresztül értesíti a győztes pályázókat; - 2006. december 16-ig illetve 2007. április 28-ig az Alapítvány képviselője – két egyenlő részletben – minden nyertes pályázónak átadja a 2006/2007-es tanévre megítélt ösztöndíjat.
Az ösztöndíjprogramtól elsősorban azt várjuk, hogy segítségével - ha csak kismértékben is, de - hozzájárulhatunk a kárpátaljai szórványban élő magyar közösségek létszámbeli csökkenésének megállításához, lassíthatjuk az asszimilációt. A felajánlásokat a 11600006-00000000-11264037-es, az Erste Banknál vezetett számlaszámra várjuk. Szeretnénk felhívni leendő támogatóink figyelmét arra, hogy alapítványunk közhasznú szervezet. Ez a tény lehetőséget teremt arra, hogy az a támogató, aki adományának átutalásakor illetve befizetésekor egyúttal adószámát is feltünteti, egy az alapítvány által kiállított igazolás birtokában az általa befizetett összeg 30%-ával, de legfeljebb 50 000 Ft-tal csökkentse az összevont adóalap utáni adóját. (Szja. tv. 41. § (4) bekezdés) Segítéségét a kárpátaljai pedagógusok nevében előre is köszönjük!

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.