logo

Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram

2003 nyarán Magyarországon Hármashalom Alapítvány néven jött létre az a civil kezdeményezés, melynek alapítói egy olyan baráti kör tagjai, akiket összeköt a nemzet, annak történelme és a magyar kulturális értékek tisztelete. Megalakulásuk óta több ízben segítették a határon túli magyarságot, például kárpát-medencei könyvgyűjtő akciót és ifjúsági csereprogramokat szerveztek. Most egy újabb ötlettel jelentkeztek: Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! címmel hirdették meg a Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogramot, ami a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás támogatását célozza meg. A pályázattal kapcsolatos aktuális tudnivalókról kérdeztük Szakáli István Lorándot, az alapítvány egyik életre hívóját, a Kuratórium tagját. - Milyen szempontok szerint döntenek a támogatottak személyéről? - A Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram projektötletének megszületésekor az a szándék vezetett bennünket, hogy valamilyen módon segítsük a szórványban magyarul tanítani, az ifjúságot nevelni hajlandó, áldozatos és nehéz munkát végző személyeket. Tisztában vagyunk a Kárpátaljára jellemző kereseti viszonyokkal, a sok esetben mostoha munkafeltételekkel, de úgy gondoljuk, hogy azok, akik ezt a munkát a végeken, a magyar központoktól távol végzik, külön elismerésre érdemesek. Ezen belül elsősorban a fiatalokra, a 35 év alattiakra szeretnénk hatással lenni, arra ösztönözni őket, vállalják ezt a nemes feladatot, érezzék, hogy elismerjük tevékenységüket, és nincsenek egyedül. A pályázatok elbírálásánál arra törekszünk, hogy az arra leginkább érdemesek juthassanak támogatáshoz. Ennek érdekében - együttműködve a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel - kialakítottunk egy pályázatértékelési pontrendszert, amely a kor, a munkahelyen eltöltött idő és a tömbtől való távolság függvényében pontozza a benyújtott pályázatokat. Ezen pontszámok alapján döntünk a nyertes személyekről. - Milyen keretösszeget szántak idén az ösztöndíjakra? - A rendelkezésre álló keretösszeg nagysága nem feltétlenül a szándékaink függvénye. Nem hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémákat, mi csupán, lehetőségeinkhez mérten, segíteni akarunk. A Hármashalom Alapítvány száz százalékban magánalapítvány, forrásaink magánfelajánlásokból, illetve pályázati úton elnyert összegekből állnak össze. A nyár folyamán gyűjtési akciót hirdettünk a projekt pénzügyi hátterének megteremtése érdekében. Nagy örömünkre sokan hajlandóak voltak kisebb-nagyobb összegeket számlánkra befizetni. Ezenkívül pályázati úton is nyertünk pénzt a projekt céljaira. Konkrét számok megjelölése nélkül elmondhatom, hogy viszonylag jelentős összeget sikerült akciónk mögé biztosítani. - Hány pedagógus nyerheti el az ösztöndíjat? - Dilemmát jelentett számunkra, hogy mekkora legyen a pályázatban meghirdetett ösztöndíj összege. Volt olyan kurátortársam, aki nagyobb összeget javasolt, de végül is az 50 ezer forintban egyeztünk meg. Igaz, hogy kaptunk olyan észrevételeket- elsősorban Kárpátaljáról - , miszerint ennél kisebb összeg és több támogatott szerencsésebb lett volna. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen akciónkkal 30-40 személyt tudunk támogatni, és ez a lehetőségeinkhez képest nem kevés. - Ha jól értettük, az Alapítvány nem magyar nyelvet és irodalmat, hanem magyar nyelven tanító pedagógusokat támogat. Kárpátalján kívül Ukrajna más régióiban ,például Lembergben, Kijevben, a Krím-félszigeten - is tanítanak magyarul vasárnapi iskolákban. Pályázhatnak-e ők is? - Szándékunk a magyar nyelven oktató, nevelő tevékenységet folytató pedagógusok támogatása, függetlenül az általuk tanított tantárgytól. A támogatottak körébe az óvónőket is beleértjük, és természetesen - ha van ilyen - az óvóbácsikkal sem tehetünk kivételt. Sajnos az óvodapedagógusok gyakran háttérbe szorulnak, hajlamosak vagyunk róluk elfeledkezni, pedig a magyarnak megmaradás szempontjából talán az ő munkájuk a legfontosabb. Pályázati felhívásunk területileg Kárpátaljára szorítkozik, mert úgy értékeljük, ha hatékonyak akarunk lenni, erőforrásainkat koncentrálnunk kell. Minden elismerésünk az Ukrajna egyéb területein magyarul oktatóknak, de számunkra most a prioritás Kárpátalja. Ez is meglehetősen nagy feladat, nem szeretnénk túlvállalni magunkat. - Ha már a szórványt célozták meg, véleményünk szerint ide sorolható a Szolyvai járás is, ahol szintén van magyar iskola. Pályázhatnak-e az ott oktató tanítók? - A fentebbi járások feltüntetése nem azt jelenti, hogy azokra szűkítenénk a pályázók körét, hanem csupán annyit, hogy azokat preferáljuk. A Szolyvai járással kapcsolatos megjegyzése teljes mértékben helytálló, elbírálásnál őket is ugyanolyan kiemelten fogjuk kezelni, mint a már említett három járást. - A pályázati adatlapok beadási határideje október 31-én lejár. Mikorra várható az eredményhirdetés? - Az eredményhirdetésre november folyamán kerül majd sor, és reményeink szerint a nyertesek a karácsonyi ajándékok beszerzésekor már számolhatnak a támogatásunkkal. - Egyszeri alkalomról van-e szó, vagy a jövőben is lesz hasonló kiírás? - Az akciót folytatni akarjuk. Természetesen az új kiírásnál figyelembe fogjuk venni a jelen pályázatból leszűrhető tapasztalatokat. Az új pályázat időpontját még nem tudjuk, minden a források függvénye. Feltett szándékunk, hogy forrásgyűjtési tevékenységünket kiterjesztjük a nyugati magyarságra is, lehetővé téve, hogy támogatóink személyesen is megismerkedjenek az általuk támogatott kárpátaljai pedagógusokkal. Szeretnénk, ha akciónk a nemzeti alapú szolidaritáson túl a személyes kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez is hozzájárulna. Addig is ajánlom mindenki figyelmébe honlapunkat-www.harmashalom.hu,- ahol az Alapítvánnyal és annak tevékenységeivel kapcsolatos minden információ elérhető.

Ukrajnai Magyar Krónika - Bíró Györgyi

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.