logo

Támogatás a szórványmagyarságnak

2003 nyarán Magyarországon Hármashalom Alapítvány néven jött létre az a civil kezdeményezés, amelynek alapítói egy olyan baráti kör tagjai, akiket összeköt a nemzet, annak történelme és a magyar kulturális értékek tisztelete. Megalakulásuk óta több ízben segítették a határon túli magyarságot, például kárpát-medencei könyvgyűjtő akciót és ifjúsági csereprogramokat szerveztek. Idén újabb ötlettel jelentkeztek: Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! címmel hirdették meg a Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogramot, ami a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás támogatását célozta meg. December 17-én sor került az ösztöndíjak átadására. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Szakáli István Lorándot, az alapítvány egyik életre hívóját, a kuratórium tagját. - Október 31-ig összesen 335 pályázat érkezett be. Eredetileg arra számítottunk, hogy kb. 40 pályázót támogatunk fejenként 50 ezer forinttal. Figyelembe véve a beérkezett pályázatok magas számát, az alapítvány kuratóriuma olyan határozatot hozott, hogy a támogatási összeget 50-ről 40 ezer forintra csökkenti annak érdekében, hogy minél több hasonló helyzetben lévő pályázót tudjon támogatni. 52 nyertes pályázatot sikerült pozitívan elbírálni, akik szombaton átvehették a támogatási összeg első felét, 20 ezer forintot. A második 20 ezer forint átadására jövő év áprilisában kerül sor. - Milyen elvek szerint bírálták el a pályázatokat? - Az ösztöndíj kiírásakor az volt a szándékunk, hogy a szórványban, magyar nyelven tanító fiatal pedagógusokat jutalmazzuk. Fontosnak tartjuk, hogy érezzék, missziósnak tekinthető munkájukat az anyaországiak is elismerik és ebben mellettük vannak. A bírálati pontozáskor figyelembe vettük a település (ahol tanít) távolságát Beregszásztól (minél messzebb van, annál több pont), a magyarság arányát az adott településen belül (minél alacsonyabb a magyarság aránya, annál több pont) és a pályázó életkorát (a fiatalabbakat támogattuk, akikben a külső segítség megerősítheti azt az érzetet, hogy ők hosszú távon a szórvánnyal foglalkozzanak). A kisebb településeken tanítókat preferáltuk. A bírálati rendszer eredményeképpen a nyertesek legnagyobb része a Felső-Tisza-vidékéről (Rahó, Kőrösmező, Aknaszlatina, Técső, Huszt, stb.) és Szolyváról kerültek ki. - Kik támogatták a 2005-ös kiírást? Lesz-e folytatása a kezdeményezésnek? - A programot jövőre is folytatni szeretnénk, amennyiben ehhez támogatást sikerül szereznünk. A mostani összeg egy részét pályázati úton nyertük a Nemzeti Civil Alapprogramtól, de ennél lényegesebbek a magánfelajánlások. Több száz magánszemély támogatta a Magyarországon meghirdetett, Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! című felhívásunkat, amiből az ösztöndíjprogram anyagi hátterét teremtettük meg.

Bíró Gyöngyi
Ukrajnai Magyar Krónika-2005. december 21.

  • Partnereink:

  • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.